Vrijwilligerswerking in WZC Klaverveld?


Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend, wat je echter terugkrijgt in termen van dankbaarheid en levenswijsheid is heel bijzonder. 

Er zijn heel wat taken waar vrijwilligers welkom zijn. Om een idee te geven, noteren we hier enkele concrete mogelijkheden. 

  • Bediening in de bistro
  • Hulp bij het maaltijdgebeuren van de bewoners
  • Chauffeur zijn voor ons dagverzorgingscentrum
  • Meehelpen realiseren en begeleiden van activiteiten
  • Begeleiden van uitstappen en wandelingen
  • Activiteiten begeleiden in het dagverzorgingscentrum
  • Rondgaan met de mobiele bibliotheek
  • Tuinwerk
  • ...

Onze jongste vrijwilliger is 8 jaar, onze oudste vrijwilliger is 89 jaar. Kortom iedereen kan in aanmerking komen om een vraag te stellen naar vrijwilligerswerk binnen onze setting.

Drie basishoudingen moeten er echter aanwezig zijn. We zoeken enthousiaste vrijwilligers die hun vrije momenten willen omzetten in kwalitatieve momenten voor onze bewoners. Daarnaast is het belangrijk dat je in team kan werken aangezien ook jullie een deel van ons team worden. Als laatste verwachten we dat er een open communicatie is waar alle partijen rekening houden met regels, afspraken en feedback.

Zowel een student die in de vakantie zijn tijd nuttig wil invullen, een senior die zijn vrije tijd een nuttige bestemming wil geven of een werkende die naast zijn drukke werk even een luisterend oor wil bieden aan ouderen, komt in aanmerking.

Wanneer je graag vrijwilligerswerk zou willen doen binnen WZC Klaverveld of je wenst meer informatie, dan kan je contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator Jelle Demilde. In een kennismakingsgesprek kunnen we dan samen overleggen welke activiteiten het beste bij jou passen.