Het Infopunt Dementie Groot-Zedelgem


Ons Infopunt Dementie is een initiatief dat tot stand gekomen is door een samenwerking tussen Zorg en Welzijn Zedelgem vzw en woonzorggroep GVO. Ons Infopunt kunnen we omschrijven als een neutraal, kosteloos en laagdrempelig aanspreekpunt. Alle inwoners van Groot-Zedelgem kunnen er terecht met al hun vragen en/of twijfels rond dementie. 

We richten ons in eerste instantie tot mensen met (een vermoeden van) dementie en hun naaste omgeving (partner, kinderen, familie, vrienden, mantelzorger ...). Daarnaast richten we ons ook tot de professionele zorgverleners die vragen hebben omtrent het omgaan met hun cliënten. We willen ons als Infopunt ook actief inzetten voor alle bewoners, diensten en handelaars binnen Groot-Zedelgem.

Zowel de persoon met dementie, zijn mantelzorgers en familieleden, de huisartsen en zorgverleners in de thuiszorg, maatschappelijk werkers in de zorg- en welzijnssector als alle verenigingen en inwoners van Groot-Zedelgem kunnen zich aanmelden voor ondersteuning. 

Onze begeleiding kan bestaan uit:
- Psychosociale ondersteuning
- Info rond de problematiek en/of omgaan met mensen met dementie
- Informatie rond het bestaande hulp- en dienstverleningsaanbod
- Doorverwijzen naar een gepast zorgaanbod
- ...

U kan hiervoor langskomen aan het onthaal van het WZC Klaverveld en vragen om Ann, Chris of Jelle. Telefonisch kan u ons contacteren op ons nummer 050 82 66 36 of u kan een bericht sturen naar info@zwz.be.

Wenst u op de hoogte te blijven van onze verdere activiteiten, stuur ons dan zeker een mailtje en we bezorgen u regelmatig een update. 

Andere zorgoplossingen

Zorgtrajectbegeleiding
Klaverveld, Zedelgem
Dagverzorgingscentrum
Klaverveld, Zedelgem