Het Infopunt Dementie Groot-Zedelgem


Ons Infopunt Dementie is een initiatief dat tot stand gekomen is door een samenwerking tussen vzw Zorg en Welzijn en woonzorggroep GVO.

Dit Infopunt Dementie kunnen we omschrijven als een neutraal, kosteloos en laagdrempelig aanspreekpunt. Alle inwoners van Groot-Zedelgem kunnen terecht met al hun vragen en/of twijfels rond dementie.

We richten ons in eerste instantie tot mensen met (een vermoeden van) dementie en hun naaste omgeving (partner, kinderen, familie, vrienden, mantelzorger …). Daarnaast richten we ons ook tot de professionele zorgverleners die vragen hebben omtrent het omgaan met hun cliënten. We willen ons als infopunt ook actief inzetten voor alle bewoners, diensten en handelaars binnen Groot-Zedelgem.

Onze begeleiding kan bestaan uit een combinatie van mogelijke interventies:
- Psychosociale ondersteuning
- Informatie omtrent de problematiek en/of omgaan met mensen met dementie
- Informatie en advies rond het bestaande hulp- en dienstverleningsaanbod
- Doorverwijzen naar een gepast zorgaanbod
- …

Zowel de persoon met dementie, zijn mantelzorgers en familieleden, de huisartsen en zorgverleners in de thuiszorg, maatschappelijk werkers in de zorg- en welzijnssector als alle verenigingen en inwoners van Groot-Zedelgem kunnen zich aanmelden voor ondersteuning.

U kan hiervoor langskomen aan het onthaal van het WZC Klaverveld, telefoneren op het nummer 050/82 66 36 of een email sturen naar info@zwz.be.

Wil je op de hoogte blijven van onze verdere ontwikkelingen en activiteiten, stuur ons een mailtje en dan bezorgen wij u regelmatig een update.

Andere zorgoplossingen

Zorgtrajectbegeleiding
Klaverveld, Zedelgem
Dagverzorgingscentrum
Klaverveld, Zedelgem